Thông báo chung

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2019 – 2020 (bổ sung)

SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THCS & THPT ĐÔNG DU    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  Trường THCS & THPT Đông Du có nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm học 2019 – 2020 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Bảo Vệ  2. Số lượng: 01 3. Giới tính: Nam 4. Mô tả ...

 Trường THCS & THPT Đông Du tuyển dụng nhân sự năm học 2019 – 2020

 Trường THCS & THPT Đông Du thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2019 - 2020

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Trường THCS & THPT Đông Du thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Kết quả thi tuyển sinh vào khối THCS năm học 2019 – 2020

1. Kết quả thi tuyển sinh tuyển sinh vào khối 9 năm học 2019 -2020 2. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 8 năm học 2019 – 2020 3. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 7 năm học 2019 – 2020 4. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 6 năm học 2019 ...

Kết quả thi tuyển sinh vào khối THPT năm học 2019 – 2020

1. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 12 năm học 2019 – 2020 2. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 11 năm học 2019 – 2020 3. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 10 năm học 2019 – 2020 – đợt 2

Thông báo điều chỉnh tuyển sinh vào lớp 12 năm học 2019 – 2020

Trường THCS & THPT Đông Du thông báo bổ sung, điều chỉnh đối với tuyển sinh vào lớp 12 năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau: 1. Hình thức bài thi: Tất cả các bài thi đều theo hình thức tự luận. 2. Quy định số môn thi đầu vào: a. Nếu thí ...