Thông báo chung

Bộ đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Bài kiểm tra: Toán Bài kiểm tra: Ngữ Văn Bài kiểm tra: Tiếng Anh Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao tại kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh năm học 2024-2025

Bộ đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025

Bài kiểm tra môn: Toán Bài kiểm tra môn: Tiếng Việt Bài kiểm tra môn: Tiếng Anh Chúc các bạn thí sinh ôn tập tốt và đạt kết quả cao tại Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực tuyển sinh năm học 2024-2025.

Bộ đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 6 năm 2023

Bài kiểm tra môn Toán:   Bài kiểm tra môn Tiếng Việt:   Bài kiểm tra môn Tiếng Anh:    

Bộ đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022

Đề tham khảo bài thi môn Toán: Đề tham khảo bài thi môn Tiếng Anh: