Dự án KHKT của học sinh Đông Du đạt giải Nhất quốc gia và đại diện Việt Nam dự thi quốc tế

Dự án khoa học kỹ thuật của học sinh Đông Du đoạt giải Nhất quốc gia và lọt top đại diện Việt Nam tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022