Trường Đông Du đoạt 30 giải tại Kỳ thi chọn HSG bậc THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024

Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024, nhà trường có 30 học sinh tham gia ở các đội tuyển HSG thành phố dự thi. Kết quả 30/30 học sinh đều đạt giải.

Học sinh, giáo viên bồi dưỡng tại buổi gặp mặt trước kỳ thi chọn HSG bậc THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 

Kết quả cụ thể: 03 Giải Nhất (Toán 2 giải – Địa lý 01 giải); 13 Giải Nhì (Toán; Vật lý x2; Tiếng Anh x3; GDCDx1; Lịch Sử x1; Ngữ Văn x1, Địa lý x3, Tin học); 10 Giải Ba (Toán; Tiếng Anh; GDCDx2; Sinh Họcx4; Hoá Học; Lịch Sử); 04 Giải Khuyến khích (Tin học; Hoá Học; GDCD; Tiếng Anh).

Đây là năm học đầu tiên 100% học sinh dự thi đạt giải tại Kỳ thi chọn HSG bậc THCS cấp tỉnh.