Đỗ Thanh Liêm

Giải Ba Kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm 2021 môn Toán

HCĐ Kỳ thi Olympic 30/4 năm 2021
Thành viên đội tuyển HSG tỉnh tham dự kỳ thi HSG Quốc gia năm 2022