Vi Thị Thu Hà

Giải Nhất Cuộc thi KHKT và Khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm học 2021-2022
Giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022 với dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động”
Tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 tại Hoa Kỳ
Giành được giải thưởng Vừ A Dính năm 2022 của TW Đoàn
Đạt danh hiệu "Học sinh 3 Tốt" cấp Tỉnh Đoàn.
Đạt danh hiệu "Học sinh 3 Tốt" cấp Trung ương Đoàn.
Giành được học bổng 2,2 tỷ của trường Đại học Fulbright Việt Nam khoá tuyển sinh 2023 - 2027