Mai Hoàng Danh

Đạt học bổng toàn phần 3 năm của trường từ thành tích giải nhất Olympia 3 tỉnh khu vực Tây Nguyên Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng do trường tổ chức. Gia nhập vào đại gia đình Đông Du, em tiếp tục giữ vững phong độ học tập với huy chương Vàng môn hoá học ...
Giải nhất Olympia 3 tỉnh Tây Nguyên
Huy chương Vàng Hoá học Olympic 10-3
Giải nhất tuần 1, tháng 2, quý 2 Đường lên đỉnh Olympia

Đạt học bổng toàn phần 3 năm của trường từ thành tích giải nhất Olympia 3 tỉnh khu vực Tây Nguyên Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng do trường tổ chức.
Gia nhập vào đại gia đình Đông Du, em tiếp tục giữ vững phong độ học tập với huy chương Vàng môn hoá học Olympic 10-3.
Và đặc biệt là giải nhất tuần 1, tháng 2, quý 2 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.