Trường THCS & THPT Đông Du có 3 chế độ học tập: Ngoại trú – Bán Trú – Nội Trú.

  • Chế độ ngoại trú: học sinh học tập theo buổi, các em sẽ đi về theo buổi vì nhà trường thực hiện chế độ ngày 2 buổi.
  • Chế độ bán trú: học sinh học tập 2 buổi/ ngày và ở lại ăn trưa, nghỉ trưa tại trường.
  • Chế độ nội trú: học sinh học tập, sinh hoạt, ăn ở tại trường từ chiều tối Chủ nhật đến thứ 6 (trừ khối 12 – học thứ 7).

Ngoài ra học sinh ngoại trú và bán trú có thể đăng kí truy bài tối tại trường. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh ngoại trú, bán trú có nhu cầu ở lại học tập, truy bài buổi tối tại trường, nhà trường có chế độ truy bài từ 19h00′ – 21h15′ hàng tối (khối 6 – 7 – 8 kết thúc truy bài lúc 20h30′).

Học truy bài tối tại trường có giáo viên quản lý, kiểm tra và hướng dẫn làm bài tập, học bài và chuẩn bị bài mới cho ngày học hôm sau.