Trường Đông Du – Buôn Ma Thuột được thành lập và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2013. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, phương thức tuyển sinh đầu vào của nhà trường đã có nhiều thay đổi qua từng năm học.

  • Năm học 2013 – 2014: Xét tuyển bằng học bạ.
  • Năm học 2014 – 2015: Xét tuyển bằng học bạ.
  • Năm học 2015 – 2016: Xét tuyển bằng học bạ.
  • Năm học 2016 – 2017: Xét tuyển bằng học bạ.
  • Năm học 2017 – 2018: Xét tuyển tuyển thẳng học bạ đối với học sinh Khá, Giỏi và thi đánh giá năng lực với học sinh TB.
  • Năm học 2018 – 2019: Xét tuyển tuyển thẳng học bạ đối với học sinh Khá, Giỏi và thi đánh giá năng lực với học sinh TB.
  • Năm học 2019 – 2020: Xét tuyển tuyển thẳng học bạ đối với học sinh Giỏi và thi đánh giá năng lực với học sinh TB – Khá.

Tuyển sinh bằng phương thức đánh giá năng lực bằng bài thi là một phương thức tuyển sinh mới, được nhà trường triển khai thực hiện trong suốt 3 năm qua nhằm sàng lọc đảm bảo chất lượng đầu vào, đảm bảo học sinh trúng tuyển vào trường đủ năng lực theo học chương trình tại trường.

Trong kỳ tuyển sinh năm học 2020 – 2021, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7/2020, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì phương thức tuyển sinh bằng: Xét tuyển thẳng đối với học sinh Giỏi toàn diện của năm học 2019 – 2020 và thi năng lực đối với học sinh có học lực TB và Khá (riêng tuyển sinh vào khối 12, thì tất cả thí sinh có nguyện vọng đều phải qua thi đánh giá năng lực).